Państwa prywatność jest dla nas ważna. W związku z tym opracowaliśmy tę politykę, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy, komunikujemy się i wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiono naszą politykę prywatności.

Podczas uzyskiwania dostępu do strony upw.events albo upw.academy, Morgan Capital Gold Ltd. poznają pewne informacje o Tobie podczas Twojej wizyty na stronie.

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, nasza strona internetowa wykorzystuje standardową technologię o nazwie “cookies” (patrz wyjaśnienie poniżej) i dzienniki serwera, aby zebrać informacje o sposobie korzystania z naszej strony. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i dzienników serwera mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony w naszej witrynie oraz odwiedzane witryny internetowe tuż przed i tuż po naszym, jak również adres IP.

Korzystanie z plików cookie
Plik cookie to bardzo mały dokument tekstowy, który często zawiera anonimowy unikalny identyfikator. Podczas odwiedzania witryny komputer tej witryny prosi komputer o pozwolenie na przechowywanie tego pliku w części dysku twardego przeznaczonej specjalnie dla plików cookie. Każda witryna internetowa może przesłać własne pliki cookie do przeglądarki, jeśli pozwalają na to preferencje przeglądarki, ale (w celu ochrony prywatności) przeglądarka zezwala witrynie tylko na dostęp do plików cookie, które już wysłała, a nie na pliki cookie wysyłane do użytkownika przez inne strony.

Adresy IP
Adresy IP są używane przez komputer przy każdym połączeniu z Internetem. Twój adres IP to numer używany przez komputery w sieci do identyfikacji komputera. Adresy IP są automatycznie zbierane przez nasz serwer sieciowy w ramach danych demograficznych i profilowych zwanych “danymi o ruchu”, dzięki czemu dane (takie jak strony internetowe, o które prosisz) mogą być wysyłane do Ciebie.

Informacje e-mail
Jeśli zdecydujesz się korespondować z nami za pośrednictwem poczty e-mail, możemy zachować treść wiadomości e-mail wraz z Twoim adresem e-mail i naszymi odpowiedziami. Zapewniamy takie same zabezpieczenia jak te, które stosujemy do informacji otrzymywanych przez pocztę i telefon. Dotyczy to również rejestracji w naszej witrynie internetowej, rejestracji w dowolnym formularzu przy użyciu adresu e-mail lub dokonania zakupu na tej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady e-mailowe poniżej.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje, które nam przekazujesz?
Mówiąc ogólnie, używamy danych osobowych do celów zarządzania naszą działalnością, obsługi klienta i udostępniania innych produktów i usług naszym obecnym i potencjalnym klientom.

Morgan Capital Gold Ltd. nie będą uzyskiwać danych osobowych identyfikujących użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny, chyba że użytkownik zdecyduje się przekazać nam takie informacje, a także nie będzie ich sprzedawać ani w inny sposób przekazywać podmiotom niepowiązanym bez zgody użytkownika w momencie zebrania.

Możemy ujawnić informacje, gdy jesteśmy do tego prawnie zobligowani, innymi słowy, gdy w dobrej wierze wierzymy, że wymaga tego prawo lub w celu ochrony naszych praw.

Zasady dotyczące poczty e-mail
Dokładamy starań, aby Twój adres e-mail był poufny. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie dzierżawimy naszych list subskrypcyjnych stronom trzecim, a my nie udostępnimy danych osobowych żadnej osobie trzeciej, agencji rządowej lub firmie w żadnym momencie, o ile nie jest to bezwzględnie wymagane przez prawo.

Będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail wyłącznie w celu dostarczenia aktualnych informacji o Morgan Capital Gold Ltd..

Będziemy przechowywać informacje wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail zgodnie z obowiązującym prawem federalnym.

Zgodność z CAN-SPAM

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez naszą organizację wyraźnie określają, od kogo pochodzi wiadomość e-mail i dostarczają jasnych informacji o tym, jak skontaktować się z nadawcą. Ponadto wszystkie wiadomości e-mail będą zawierały zwięzłe informacje o tym, jak usunąć się z naszej listy mailingowej, aby nie otrzymywać od nas dalszych wiadomości e-mail.

Wybór / Rezygnacja

Nasza strona zapewnia użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów, czytając instrukcje wypisania się znajdujące się na dole każdej wiadomości e-mail otrzymanej od nas w dowolnym momencie.

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu lub materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, klikając link anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail.

Korzystanie z zewnętrznych linków
upw.events albo upw.academy może zawierać linki do wielu innych stron internetowych. Morgan Capital Gold Ltd. nie gwarantują dokładności informacji znalezionych na połączonych stronach. Linki do lub z zewnętrznych stron, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Morgan Capital Gold Ltd., nie stanowią zachęty ze strony Morgan Capital Gold Ltd. ani żadnego z jej pracowników sponsorów tych stron ani produktów lub informacji w nich prezentowanych.

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i na naszej stronie internetowej oraz wszelkie treści i oprogramowanie znajdujące się na stronie pozostają wyłączną własnością Morgan Capital Gold Ltd. lub jej licencjodawców. Używanie naszych znaków towarowych, treści i własności intelektualnej jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Morgan Capital Gold Ltd..

Pod żadnym pozorem nie należy:

Ponownie publikować materiałów z naszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody.
Sprzedawać lub wypożyczać materiałów z naszej strony internetowej.
Odtwarzać, duplikować, tworzyć pochodnych, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiału na naszej stronie internetowej do jakichkolwiek celów.
Rozpowszechniać dowolne treści z naszej strony internetowej, w tym na innej stronie internetowej.
Dopuszczalne użycie
Użytkownik zgadza się korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie blokuje korzystania z witryny przez innych użytkowników. Niedozwolone zachowanie obejmuje nękanie lub powodowanie niepokoju lub niedogodności dla jakiegokolwiek innego użytkownika, przekazywanie obscenicznych lub obraźliwych treści lub zakłócanie normalnego przepływu dialogów na naszej stronie internetowej.

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej do wysyłania niezamawianych informacji handlowych. Nie wolno wykorzystywać treści na naszej stronie internetowej do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Ograniczony dostęp
Możemy w przyszłości ograniczyć dostęp do części (lub całości) naszej strony internetowej i zachować do tego pełne uprawnienia. Jeśli, w dowolnym momencie, przekażemy ci nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do zastrzeżonych obszarów naszej witryny, musisz zadbać o zachowanie poufności zarówno nazwy użytkownika, jak i hasła.

Korzystanie z rekomendacji
Zgodnie z wytycznymi FTC dotyczącymi używania adnotacji i referencji w reklamach, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Opinie, które pojawiają się na tej stronie, są w rzeczywistości przesyłane za pośrednictwem SMS-a, audio lub wideo. Są to indywidualne doświadczenia odzwierciedlające rzeczywiste doświadczenia osób, które w jakiś sposób wykorzystały nasze produkty i / lub usługi. Są to indywidualne wyniki, a wyniki różnią się między sobą. Nie twierdzimy, że są to typowe wyniki. Referencje niekoniecznie są reprezentatywne dla wszystkich tych, którzy będą korzystać z naszych produktów i / lub usług.

Referencje wyświetlane w dowolnej formie na tej stronie (tekst, dźwięk, wideo lub inne) są reprodukowane dosłownie, z wyjątkiem korekty błędów gramatycznych lub literowych. Niektóre mogły zostać skrócone. Innymi słowy, nie cała wiadomość otrzymana przez nas od  autora opinii jest wyświetlana, gdy wydaje się zbyt długa, lub nie całe oświadczenie wydaje się istotne dla ogółu społeczeństwa.

Morgan Capital Gold Ltd. nie są odpowiedzialne za żadne opinie lub komentarze opublikowane na stronie upw.events albo upw.academy. Morgan Capital Gold Ltd. nie jest forum referencyjnym, ale zapewniają referencje jako sposób na dzielenie się swoimi doświadczeniami. Aby chronić się przed nadużyciami, wszystkie referencje pojawiają się po ich przejrzeniu przez kierownictwo Morgan Capital Gold Ltd.. Zasoby sukcesu nie dzielą się opiniami, poglądami ani komentarzami jakichkolwiek opinii na upw.events albo upw.academy – opinie są wyłącznie poglądami źródła opinii.

Referencje nigdy nie mają na celu twierdzenia, że nasze produkty i / lub usługi mogą być używane do diagnozowania, leczenia, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Wszelkie takie stwierdzenia, ukryte lub wyraźne, w jakimkolwiek kształcie lub formie, nie zostały klinicznie sprawdzone ani ocenione.

Jak chronimy Twoje dane i bezpieczne przekazy informacyjne?
E-mail nie jest uznawany za bezpieczne medium komunikacji. Z tego powodu prosimy o nie wysyłanie nam prywatnych informacji przez e-mail. Jest to jednak dozwolone, ale na własne ryzyko. Niektóre informacje, które możesz wprowadzić na naszej stronie, mogą być bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego medium znanego jako Secure Sockets Layer lub SSL. Informacje o karcie kredytowej i inne poufne informacje nigdy nie są przesyłane pocztą elektroniczną.

Morgan Capital Gold Ltd. mogą wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia statystyk podsumowujących, które są wykorzystywane do takich celów, jak ocena liczby odwiedzających różne sekcje naszej witryny, jakie informacje są najbardziej i najmniej interesujące, określanie technicznych specyfikacji projektu i identyfikacja wydajności systemu lub obszary problematyczne.

Ze względów bezpieczeństwa witryny i zapewnienia dostępności tej usługi dla wszystkich użytkowników, oprogramowanie Morgan Capital Gold Ltd. zapewnia oprogramowanie do monitorowania ruchu sieciowego w celu zidentyfikowania nieautoryzowanych prób przesłania lub zmiany informacji lub spowodowania innych szkód.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności
Zasoby powiernicze nie składają żadnych oświadczeń, zapewnień ani zapewnień co do dokładności, waluty lub kompletności treści zawartych na tej stronie lub w witrynach powiązanych z tą witryną.

Wszystkie materiały na tej stronie są dostarczane “tak jak są” bez żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancji wartości handlowej, nienaruszalności własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku Morgan Capital Gold Ltd. lub jego agenci nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, szkody za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji, obrażenia lub śmierć) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiały, nawet jeśli Morgan Capital Gold Ltd. zostały poinformowane o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia.

Zmiany w zasadach
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zapewniamy jednak, że w przypadku zmiany polityki prywatności w przyszłości, nie wykorzystamy danych osobowych przesłanych nam przez nas w ramach niniejszej polityki prywatności w sposób niezgodny z niniejszą polityką prywatności bez uprzedniej zgody użytkownika.

Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych.

Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad lub kontaktów z naszą stroną internetową, skontaktuj się z nami tutaj: upw.events albo upw.academy

Morgan Capital Gold Ltd. 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, Midlothian, Scotland, EH2 3JG